deskill.

Annonse


Penger til norsk nettinnhold

deskill.Hele 1,6 millioner kroner skal deles ut til nettentusiaster med sans for det gode, kulturelle innhold. Men visse krav må være oppfylt før du kan grafse til deg en del av støttemillionene; prosjektet må blant annet være innovativt, tverrsektorielt, av nasjonal interesse og ikke kommersielt.

Ikke noe dilldall

Statuttene for tildelingen av midler slår videre fast at Kulturnett setter pris på at prosjektet “vesentlig øker publikums tilgang til sentralt kulturmateriale, stimulerer til kvalitetsheving gjennom metodebruk, inneholder verdifulle pedagogiske kvaliteter og representerer eksperimentering og nyutvikling basert på særtrekk og potensial i bruk av IT”.

Her nytter det altså ikke å smelle til med “Torvalds vitseside”, “Ragnas Tupperware home-party”, “Fidos web-kamera” eller lignende.

Maks femti prosent

– Men statuttene må ikke leses som Fanden leser Bibelen, påpeker Stig Bang overfor ITavisen.no. – Vi gir ikke støtte til Pepsi Cola, men kan godt støtte kommersielle prosjekter av mindre omfang. Videre er vi opptatt av at prosjektene kan gi innhold av betydning i løpet av relativt kort tid.

Annonse


De utvalgte prosjektene kan maksimalt få dekket 50 prosent av sine utviklingskostnader over Kulturnetts støtteordning.

Dersom du mener dette er noe for deg, kan du simpelthen klikke deg inn på Kulturnetts hjemmeside. Her finner du både oversikt over hva søknaden skal inneholde, statuttene for tildelingen og ikke minst adressen du skal sende den til.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse