Annonse


E-post forbud på fredager

– Vi håper at de ansatte vil vende tilbake til gammel hederlig verbal kommunikasjon, sier Paul Kirkwood, presseansvarlig hos Nestlé i Storbritannia, i følge Dagens Industri.

Vil unngå stress

Han uttaler at ideen til e-postforbudet kommer fra det amerikanske sjefen for selskapet. E-post skal visstnok virke stressende på mange arbeidere, fordi arbeidet deler opp mer enn nødvendig.

Ofte leser og svarer arbeidstakerne på e-posten umiddelvart, selv om beskjedene strengt tatt kan vente.

I Norge er det ikke kjent om noen selskap har til hensikt å innføre det samme forbudet, men det ville ikke forundret oss om en norsk politiker kom på banen med et lignende forslag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse