Napster + lovparagraf

Annonse


Skjebnekveld for Napster

Napster + lovparagraf9th U.S. Circuit Court of Appeals besluttet mandag for snart tre uker siden at Napster må sjekke at filutvekslingen som foregår på tjenesten ikke bryter med åndsverksloven. En lavere rettsinstans ble bedt om å utarbeide et konkret pålegg.

Retten avholder en høring om det konkrete pålegget fredag kveld, 02. mars. Pålegget kan medføre umiddelbar stengning av fildelingstjenesten.

Napster hevder dommen mot tjenesten er for generell. Fildelingstjenesten leverte derfor inn en begjæring om ny anke for en føderal ankedomsstol forrige fredag.

– Dommen bryter mot prinsippet om ytringsfrihet og mot generelle juridiske rettigheter som tilbydere av nettjenester har. En stengning av Napster vil dessuten hindre overføring av materiale som ikke er beskyttet av opphavsrettigheter, og stå i veien for teknologiutvikling, hevder Napster ifølge Reuters.

Annonse


Napster har tilbudt plateindustrien en milliard dollar over fem år mot fortsatt drift av den populære musikkutvekslingstjenesten. Reaksjonen fra plateselskapene var negativ. Napster ble kritisert for at tjenesten fortsatt er åpen og at de fører forhandlinger i mediene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse