Deskill

Annonse


Gransker snikreklame på nettet

DeskillAntallet klagesaker på nettreklame økte med nesten 100 prosent fra 1999 til 2000, melder Forbrukerombudet. Nå ønsker ombudet å rydde opp i det de mener er et ullent og lite oversiktlig marked.

– I aviser og andre trykte medier blir reklamen klart skilt ut fra det redaksjonelle stoffet. På Internett kan reklamen derimot skli over i det øvrige innholdet, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon til Forbrukerrapporten på nett.

Skjult i spill og konkurranser

Thon mener det er spesielt alvorlig når en slik sammenblanding opptrer på nettsider som er rettet mot barn. Barn har ikke den samme evnen som voksne til å skille mellom hva som er reklame og hva som ikke er det.

Det er en kjent sak at reklame som er rettet mot barn via Internett, kan være skjult i spill eller konkurranser, for eksempel i form av firmalogoer som er bakt inn spillet.

Annonse


– Også presentasjon av produkter og lenker som leder barna ut av en underholdningsside og over i en kommersiell side, kan være ulovlig hvis det ikke kommer klart fram at de blir ledet over til en slik side, sier Thon.

Nylig presenterte Nyborg-utvalget en utredning om reklame rettet mot barn. Her konkluderer de med at de ikke vil anbefale forbud mot reklame på kino og i videofilmer.

Vil stanse SMS-reklame

Forbrukerombudet på sin side mener at reklame som møter barn på film eller på Internett har akkurat samme effekt som reklame i ordinære tv-sendinger. Likevel kan ikke Bjørn Erik Thon love at ombudet vil ta til orde for totalforbrud mot reklame mot barn.

– Det er viktig å vurdere om et slikt forbud vil ha den effekten vi ønsker, sier Thon.Samtykke før elektronisk reklamepost

Endringer i markedsføringsloven, som trer i kraft 1. mars, gjør at opplyst samtykke kreves før vi skal motta reklame gjennom e-post og tekstmeldinger til mobiltelefon.

– Her blir det viktig å få til en ordning som sikrer at ikke barn via Internett godtar at de for eksempel skal motta reklameframstøt i SMS-meldinger til mobiltelefonen, sier Bjørn Erik Thon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse