Kuul Hacker1

Annonse


– Crackere er terrorister

Kuul Hacker1Mandag trådte en ny britisk terroristlov i kraft som i klartekst slår fast av folk som bryter seg inn i andres datasystemer etter loven skal anses som terrorister – ikke innbruddstyver som tidligere.

Kan få livstid

Strafferammen for terrorisme er betydelig høyere enn for innbrudd. I grove tilfeller der vitale samfunnsinteresser er truet snakker vi om mulige livstidsdommer.

Loven gir politiet utvidete fullmakter til å arrestere crackere og holde dem i varetekt – inntil 48 timer uten rettslig kjennelse.

Ekspresslov

Loven, som kalles “The Terrorism Act 2000”, har blitt innført med ekspressfart etter at politiske aktivister i mars i fjor første gang infiltrerte nettsidene til World Trade Organization som en protest mot globalisering og kapitalisme. Siden har slike protestaksjoner blitt hverdagskost.

Annonse


I tillegg har det blitt påstått fra etterretningshold at muslimske terrorister basert i Midtøsten og Asia muligens bruker legitime nettsteder i USA og andre land i Vesten som hemmelig meldetjeneste seg i mellom. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA mener også å ha avdekket at hemmelige budskap ligger skjult i tilsynelatende uskyldige lyd- og bildefiler på nettet.

Skepsis

Både nettilbydere og personvernforkjempere i Storbritannia er svært skeptiske til den nye loven.

– Etter hvert som stadig flere kommer på Internett, er det uunngåelig at innholdet blir mer politisk kontroversielt. Hvis en aktivistgruppe satte i gang en e-postkampanje mot statsministeren og denne kampanjen fikk regjeringenes epost-system til å gå i stå, kunne dette bli klassifisert som terrorisme, advarer Paul Mobbs i den idealistiske nettilbyderen GreenNet til ZDNet.

Han frykter at den nye loven vil kunne misbrukes av et autoritært styre for å stoppe politisk opposisjon.

Påbudskåte briter

Britene har i forhold til andre europeiske land gått svært langt i sin IT-lovgivning. Først pålegger de alle internettilbydere å sammenstille IP-adresser – dynamiske som faste – med navn på samtlige kunder.

Slik vil myndighetene få en tilnærmet total oversikt over hvem som har gjort hva på nettet – og når. Opplysningene skal oppbevares i årevis av et sentralt etterretningsorgan.

Opplysningene skal imidlertid bare brukes når det foreligger berettiget mistanke om kriminalitet.

Britiske myndigheter vil også innføre forbud mot å unnlate å oppgi passord til krypterte filer, e-postbokser og datasystemer dersom politiet ber om det. Men det er uklart om det er politisk vilje i Parlamentet til å vedta dette i lovs form.

I loven brukes betegnelsen hacker, men ITavisen.no har funnet det mer korrekt å bruke betegnelsen cracker. De britiske lovmakerne var neppe bevisste på denne forskjellen. Hva mener du – diskuter saken på ITavisen.nos diskusjonsforum.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse