Annonse


Bedret konkurranse for kabel

De nye forskriftene for privat telenett og kabel-TV-nett skal blant annet sikre sluttbrukerne “hensiktsmessige interne kommunikasjonsløsninger” og “legge grunnlaget for effektiv og kvalitetsmessig tilfredsstillende spredning av tjenester i kabel-TV-nett”.

Skal forhindre skade

Dette vil i praksis si at man ved å legge til rette for konkurranse ved leveranser av tjenester, samt at man ønsker å bidra til økt valgfrihet for eiere og brukere av disse nettene, går det fram av en pressemelding fra Post- og Teletilsynet.

Forskriftene skal videre trekke klare grenser mellom offentlig og privat telenett, skape entydige og klare forhold for de enkelte aktører og bidra til at de ikke oppstår skade på personer eller installasjoner ved drift av kabel-TV-nett.

Forskriftene blir gjort gjeldende så snart de er kunngjort i Lovtidend. Når Lovdata har utarbeidet konsolidert forskriftstekst vil den være tilgjengelig via Post- og Teletilsynets nettside.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse