Annonse


Telenor må svare på teleklager

Det er PT som har oppgaven med å regulere og overvake telekommunikasjonssektoren i Norge. Tilsynet henvender seg til Telenor i et brev av 15. februar i år. Der utber de forklaring fra teleoperatøren.

Sekund-problemer»Vi har blitt informert om enkelte klager fra Telenor-kunder angående betalingskrav for opptattsignal og ubesvarte oppringninger. Abonnentene har ut fra spesifiserte regninger blitt gjort kjent med at telefonregningen i tillegg til de vanlige kostnadene også inneholder mange såkalte sekundsamtaler.

Disse antas å være oppringninger som har resultert i opptattsignal, ubesvarte telefonsamtaler og/eller samtaler til ikke-eksisterende telefonnummer.» heter det i det korte brevet.

PT ber samtidig om en forklaring disse forholden innen1. mars i år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse