hjerte telefon

Annonse


I can hear your heart beat….

hjerte telefonDet er magasinet New Scientist som skriver om hvordan det faktisk er mulig å overvåke både puls og pustefrekvens på den som bærer en mobiltelefon. Teknikken kan brukes for å finne overlevende i jordskjelvområder, skriver artikkelforfatteren.

Nå er det kanskje ikke så mange av de jordskjelvrammede som faktisk bærer en mobiltelefon. Slike katastrofer har en tendens til å ramme hardest i områder der verken bygningsstandarden eller levestandarden tilsier at innbyggerne bruker slike hjelpemidler.

Monitor

Men forskere har altså tro på at dette kan få høy nytteverdi med tiden. Andre anvendelsesområdene en kan tenke seg er overvåking av pust og puls på pasienter med respirasjons- og sirkulasjonsproblemer.

Så lenge de bærer en telefon kan en mottaker registrere om alt er normalt, eller motta et varsel dersom noe skulle være galt.

Annonse


Ekko

Det er dopplereffekten som registreres i måleapparatene. Når telefonen sender ut et signal kommer dette tilbake som et ekko fra gjenstander i nærområdet. Ettersom radiosignaler kan trenge inn i kroppen vil vi også få et ekko fra hjertet. Ekkoet fra et hjerte som trekker seg sammen vil ha en lavere frekvens enn det får når hjertet fyller seg.

Det samme skjer med brystkassen og lungene når vi puster ut og inn.

Lettere å ringe?

Dette ekkoet vil virke som støy på det signalet telefonen sender til mottakeren, og selv om frekvensene det er snakk om er mikroskopiske, mener altså forskerne at det burde være mulig å få dette registrert.

Foreløpig må vi nok nøye oss med å ringe til den som bærer telefonen når vi vil spørre hvordan de har det (Jo takk – 68 i puls og 11 i åndedrett). Men i en verden der det faktisk er mulig å bestille auramassasje skal en ikke utelukke noe!

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse