Annonse


MP3 kan bli avgiftsbelagt

Både musikernes opphavsrettsorganisasjon TONO og platebransjens interesseorganisasjon IFPI leter etter nye måter å sikre musikerne og bransjen på i en ny, lett kopierbar digital tidsalder. EU har et nytt direktiv på trappene som skal imøtegå den digitaliserte, “vederlagsfrie” verden.

Musikken vil ut

– MP3 er først og fremst ett uttrykk for at musikken vil ut. Vår oppgave er å få musikken ut, sier Inger-Elise Mey i TONO, til ITavisen.no.

– Vi kan se for oss en avgift på MP3-spillere og blanke CD-plater for å kompensere, slik det skisseres i det kommende EU-direktivet for opphavsrett. Men digital distribusjon av musikken vil også føre til at endel utgifter og fordyrende mellomledd vil forsvinne.

– Måten nettet brukes på i distribusjonen av digital musikk er foreløpig bare i støpeskjeen, mener Mey.

Annonse


Begrenset levetid for MP3?

Mey tror også MP3 har en begrenset levetid, ettersom kvaliteten er rimelig laber i forhold til den ukomprimerte versjonen.

– Vi er i ferd med å få en generasjon som vokser opp med dårlig lydkvalitet – de tror musikken skal være slik den høres ut gjennom høyttalerne på datamaskinen, sier hun.

Vil regulere, ikke avgiftsbelegge

Sæmund Fiskvik, direktør i IFPI, tror ikke avgift på MP3-spillere og brennbare CD-plater er veien å gå for å få inn penger til platebransjen. IFPI ønsker å regulere kopieringen, ikke avgiftsbelegge den.

– Vi ser helt klart at den private kopieringen vil bli så enorm i omfang at det vil være helt illusorisk å kompensere med vederlags- eller avgiftsordninger. IFPI jobber med de opphavsrettslige rammevilkår for bruken av teknologien – her er EUs nye direktiv om opphavsrett helt sentralt. Direktivet vil blant annet kunne slå fast at brudd på tekniske sperrer kan bli brudd på opphavsrettsloven – at det kan bli lovbrudd i seg selv, sier Fiskvik til ITavisen.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse