Annonse


Norge nummer to i verden

Den dårlige nyheten er at Sverige fortsatt leder. Like etter oss kommer finnene, og så amerikanerne på fjerdeplass.

Undersøkelsen måler seg på antallet maskiner, informasjonsstrømmen, internett-tilgangen og den sosiale bruken av ny teknologi, basert på informasjon instituttet selv henter inn og statistikk fra fra blant andre FN-organisasjonenUNESCO og Verdensbanken.

– Internett fikk nesten 100 millioner nye brukere I år 2000. Derfor måtte vi legge sterkere vekt på Internett som faktor i årets undersøkelse, sier forskningssjef John Gantz i IDC i en pressemelding.

Dårligere på struktur

Når det gjelder Internett-infrastruktur, ligger derimot ikke Norge så godt an. Her er svenskene igjen suverene, med Singapore og Australia hakk i hæl. En trøst er det at USA havner på en tiende plass.

Annonse


Faktisk er det slik at alt snakk om bredbånd i Skandinavia og USA pr. i dag koker ned til et fenomen som er ateblert i Sverige og deler av Asia. I de fleste andre områder er utbredelsen beskjeden så langt.

Mobil trekker opp

Målt på det IDC kaller informasjons-infrastruktur ligger Norge bra an, mye på grunn av utbredelsen og bruken av mobiltelefon og mobilt internett. Taiwan, Nederland, Danmark. Norge, Hong Kong og Japan er vinnerne her.

Danmark har lavere utbredelse av mobiltelefon enn Norge, men vinner på annen infrastruktur. Det er lettere å kable hjem og bedrifter i flate Danmark enn blant norske fjell og fjorder.

Amerikanerne rangerer bare høyest når det gjelder utbredelsen av datamaskiner som sådan. Men undersøkelsen viser også at oppsiktsvekkende mange av disse maskinene ikke er koblet til noe annet enn seg selv. Også mobiltelefoni er et sørgelig kapittel i USA, der mobilt Internett betyr bærbar PC med modem, ikke GSM og WAP.

Hele undersøkelsen finner du her:

www.idc.com/ITOver/press/020801pr.stm

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse