Annonse


Nordmenn skeptiske til m-handel

Av europeerne er det finnene som er mest positive til de muligheter som ligger i e-handelen. Av alle finske bedrifter er det bare 17 prosent som ikke har noen strategi for m-handelstjenester, viser en undersøkelse som analysefirmaet Infratest Burke Incom har gjort på oppdrag fra Nextra.

Stor tetthet – stor skepsis

Undersøkelsen viser at nærmere halvparten av norske bedrifter ikke har noen som helst intensjon om å utvikle tjenester for m-handel i de nærmeste årene, skriver Aftenposten. Gjennomsnittet for denne negative holdningen blant 1200 bedriftene i de 16 europeiske landene som var med i undersøkelsen er 35 prosent.

De norske bedriftene tror at meldingstjenester og informasjon vil bli de mest sentrale bruksområdene for mobilt Internett i år 2003. Skarve 9 prosent tror m-handel vil bli viktig.

Vanskelig å vite hvorfor

– I og med at Norge er blant landene med størst tetthet av mobiltelefoner, er det overraskende at det er såpass stor skepsis til m-handel. Noe av årsaken er trolig at nordmenn generelt er mer avventende til netthandel enn mange andre, sier produktdirektør Rolv-Erik Spilling i Nextra.

Annonse


Spilling sier det er vanskelig å vite hvorfor nordmenn er skeptiske til elektronisk handel av den mobile sorten.

– Det kan hende at nordmenn tviler på forretningsmodellen – vi oppfatter dessuten m-handel som en aktivitet knyttet til jobb. Typiske fritidsaktiviteter som kjøp av teaterbilletter og matvarer har få av de norske bedriftene tro på, til forskjell fra sine europeiske slektninger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse