Annonse


– Mobilstråling gir ikke kreft

En undersøkelse av 400.000 danske mobilbrukere finner ingen sammenheng mellom bruk av mobiltelefon og kreft.De danske forskerne i Kræftens Bekæmpelse har gjennomgått data for 420.095 mobilbrukere i perioden fra 1982 til 1995. Uansett hvordan tallene ble analysert, fant de ikke noen økning i kreftfaren, verken i hjernen, testiklene, lungene, brystene, nervevev eller bukspyttkjertelen.

Sosialt betinget kreft

Antall krefttilfeller lå kort sagt forbausende nær de tall man finner i befolkningen som helhet, rapporterer Krætftens Bekæmpelse. I gruppen av mobiltelefonabonnent var det færre tilfeller av lungekreft enn forventet, mens det var litt flere tilfeller av bryst- og testikkelkreft. Skjevhetene er imidlertid ikke statistisk signifikante.

Forskerne mener avviket fra gjennomsnittet er sosialt betinget, ettersom det samme kreftmønsteret er typisk for høyere sosiale lag. I undersøkelsesperioden, spesielt i startfasen, var det svært dyrt å kjøpe og bruke mobiltelefon.

Pass på barna

De vil likevel ikke avvise fullstendig at det kan finnes en økt kreftfare ved bruk av mobiltelefon.

Annonse


– Vår undersøkelse er kun en brikke i et stort bilde. Men det ikke den eneste, og det kommer flere, sa Christoffer Johansen til Jyllands-Posten under pressekonferansen tirsdag.

Han maner også til forsiktighet når det gjelder barn og mobiltelefon. Undersøkelsen gjelder bare voksne over 18 år, og sier dermed ikke noe som helst om barns risiko for utvikling av kreft ved mobilbruk.

– Barn har tynne skaller og hjerner som er i stadig utvikling. Derfor er det grunn til å begrense bruken av mobiltelefon blant barn, mener den danske legen og seniorforskeren.

Johansen tror det vil gå ytterligere 5-10 år før vi får det han kaller en “autoritativ evaluering fra verdenssamfunnet”.

Unik tilgang på opplysninger

Legen Christoffer Johansen, istituttsjef Jørgen H. Olsen og de to amerikanske kreftforskerne John D. Boice og Joseph K. McLaughlin har fått full tilgang til det danske Kreftregisteret og det unike CPR-registeret (Det Centrale Personregister) i undersøkelsen. Den kunne vanskelig vært gjennomført i noe annet land enn Danmark, ettersom dette er et av de få land i verden som har et CPR-register med opplysninger om alle landets borgere, og det eneste som har akseptert at forskerne får tilgang til de ellers hemmelige opplysninger om telefontrafikken.

Analysen ble utført ved at opplysninger om navn og adresse til alle abonnenter ble overført til Kræftens Bekæmpelse i 1997/98. Deretter fant forskerne abonnentene i CPR-registrert. CPR-numrene ble kjørt mot Kreftregisteret for å finne ut hvor mange av mobiltelefonbrukerne som hadde utviklet kreft, og hvilke kreftformer det var snakk om.

I de tilfeller der brukerne har utviklet hjernekreft, ble det undersøkt om tumoren hadde oppstått der telefonen holdes inntil hodet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse