Annonse


Skal granske nazisme på nett

Straffelovens paragraf 135A sier at rasistiske ytringer er forbudt i det offentlige rom. Problemet er at reglene er uklare hvis serveren hvor ytringene publiseres befinner seg i et annet land.

Kulturminister Ellen Horn innrømmer at dette er en komplisert oppgave, men vil likevel gå i gang med utredningsarbeidet, skriver NRK.

– Vi befinner oss på et område hvor det ikke er klare regler. Problemet er også at det aldri er tatt en avgjørelse om denne problemstillingen i Høyesterett, sier lovrådgiver i Justisdepartementet, Ørnulf Rønnebæk, til Computerworld.

Datakriminalitetsavdelingen i Økokrim mener imidlertid at nynazistenes internasjonale nettaktivitet er klart ulovlig.

Annonse


– Problemet er ikke av rettslig art, men mer teknisk rettslig. Vi kan sende begjæring til et annet land for å stenge nettsider, sier leder for avdelingen, førstestatsadvokat Inger Marie Sunde.

Europarådet utarbeider en internasjonal konvensjon mot nettkriminalitet. USA er skeptisk til planen. Landet har et annet syn på ytringsfrihet, sier Rønnebæk i Justisdepartementet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse