Annonse


Norsk løsning på mobilhandel

Det norske konsulentfirmaet Systek melder at de har vært med på å utvikle mobile betalingstjenester.

Forhåndsbetalt

De fleste mobile betalingsløsninger i dag er etter sigende basert på et såkalt »pre-paid» prinsipp hvor brukeren betaler inn et beløp til en »småpengekonto». Fra denne kontoen trekkes beløp direkte fra.

Småpengekontoen kan være eid av teleoperatøren, som også er ansvarlig for WAP-portalen/gatewayen og SMS-senteret. Men kontoen kan også være hos innholdsleverandøren eller en annen finansinstitusjon.

Bare et mellomsteg

Brukeren av betalingssystemet kan overføre penger fra sin vanlige bankkonto og til denne kontoen ved hjelp av mobiltelefonen.

Annonse


– Pre-paid prinsippet kan være et mellomsteg mot en mer integrert løsning hvor betalingsapplikasjonen trekker penger direkte fra brukerens vanlige bankkonto, sier markedsansvarlig i Systek, Bjørn Sloth i en pressemelding.

Men mobile betalingsløsninger er fortsatt i sin spede begynnelse, mener Sloth.

Signatur via mobil

– Hvis vi skal ha noen mulighet til å få trekke penger direkte fra brukerens bankkonto via betalingsløsninger må vi være sikre på at vi har ende-til-ende sikkerhet, i motsetning til bare sikre »soner», sier seniorkonsulent Arne Riiber.

Dette muliggjøres i dag med en elektronisk signatur fra en mobiltelefon ved hjelp av en applikasjon som kjører på SIM-kortet, og som kommuniserer med en Internett-tjenermaskin.

Godkjent av kredittinstitusjoner

– I løsningen inngår også en betalingsserver som er godkjent av kredittinstitusjonene, f.eks. CTL (Card Tech Limited), som igjen er godkjent av Visa og Mastercard.

– Ulempen med denne type løsning er at brukeren må få et nytt SIM-kort. Det neste skritt i den teknologiske utviklingen er at mobiltelefonene har såkalte »WIM» (Wireless Identity Module) -kort og da slipper vi å modifisere mobiltelefonen, avslutter Riiber.

Tjenester avgjørende

– Men for at mobile betalingsløsninger skal lykkes i markedet er vi nå avhengige av at det utvikles gode applikasjoner som folk vil bruke, sier Sloth.

Han mener at mobile betalingsløsninger ikke har noen verdi hvis man like raskt og greit kan ringe og bestille via vanlig telefon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse