datahjerne

Annonse


Finnes intelligent liv på nettet?

datahjerneFlere tusen radioamatører bruker fritiden sin på SILI – Search for Intelligent Life on Internet. Benket foran datamaskinen, med store hodetelefoner, lytter de intenst og iherdig etter hørbare tegn til selvstendig tenkende liv bak milliardene av nettsider.

Intelligens var støy

SILI er på sett og vis et motstykke til SETI – Search for Extra-Terrestrial Intelligence, som søker etter intelligent liv utenfor vårt eget solsystem og egen »lille»galakse.

– Vi trodde vi hadde funnet intelligent liv på en web-side som tilhørte kafeen på Universitetet i Mannheim. Men det viste seg å være en forsyrrelse i trafikken fra Boxman, som holdt på å rive sin nettside. Denne type aktivitet skaper en del forstyrrelser på 1,41 GHz-båndet på Internett, forklarer Villiam Shattner, prosjektansvarlig for SILI i Palo Alto, California.

Smart bakgrunnsbrus

Ved hjelp av et spesielt gratisprogram kan radioamatører over hele verden høre på bakgrunnsbruset som hele tiden finnes på Internett. Iblant kan man høre endringer i bruset – noe enkelte mener er tegn på intelligent liv.

Annonse


– Vi tror det finnes intelligente livsformer på Internett som vil kommunisere med oss. De signalene ligger sannsynligvis på en høy frekvens, sier Shattner. – Derfor ber vi våre Internettlyttere å konsentere seg spesielt om frekvenser mellom 1,34 og 1,45 GHz på alle nettsider de besøker.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse