Arkiv

Annonse


Skjerper moralen på nettet

Arkiv

Nettrettigheter – hva som legges ut på nettet og hvem som har ansvaret skaper mye splid. ISP’ene vil nødig ha det juridiske ansvaret for innholdsleverandørenes skitne tanker eller handlinger, og innholdsleverandørene vil nødig miste internettsidene på grunn av en hårsår ISP.

Nettikk

Et flunkende nytt etisk råd for Internett, som stables på beina torsdag 8. februar, skal passe på at både ISP’er og innhold følger et etisk regelverk. Det etiske rådet har fått det velklingende navnet Nettnemnda, og vil styre etter et sett Etiske regler for Internett når de megler i saker som gjelder ansvaret for uforsvarlig innhold på nettet.

– Nettnemnda vil ikke ha noe å gjøre med ting som er åpenbart straffbare, slik som barneporno. Dette vil fremdeles gå rett til politiet, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge. – Nemndas arbeidsområde vil ligge i skjæringspunktet mellom ytringsfrihet og ulovligheter.

Annonse


Kunne vurdert nazi-sider

– Kunne nemnda for eksempel gått inn for å stenge nazi-sider etter drapet på Holmlia for noen dager siden?

– De siste dagenes hendelser er et godt eksempel på noe som kan bli en sak for Nettnemnda. Nettnemnda vil være helt nøytral, men kan komme med sterke anbefalinger om stengning på bakgrunn av vurderinger av sidenes innhold. Vi tenker oss noe av det samme som Pressens Faglige Utvalg (PFU) for Internett.

– Ettersom det er bransjen selv som tar initiativ til et slikt etisk råd, vil det være snakk om en slags selvjustis, fortsetter Hoff. – Det legges opp til at Nettnemnda skal bli et ressurssenter for ISP’ene og leverandører av portaler i spørsmål som omhandler opphavsrett, personvern og æresvern.

Nettnemndas virksomhet vil bli finansiert gjennom en årlig avgift fra deltakerne i bransjen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse