DVD Denon

Annonse


Rekordsalg av DVD

DVD Denon

Salget av DVD-spillere gikk som forventet rett til værs i 2000. De eksakte tallene vil bli presentert av Elektronikkbransjens Servicekontor torsdag – i følge informasjonssjef Erik Andersen er det snakk om godt over 50.000 solgte spillere.

Mer enn dobling

– Tallene fra radio- og tv-bransjen viser en kraftig økning fra 1999, sier Andersen til ITavisen.no. – Det er snakk om godt over en dobling av de 21.000 solgte spillerne i -99.

Tyngdepunktet er også i ferd med å flytte seg fra sone 1 mot spllere i sone 2. dette skyldes i hovedsak at utvalget av filmer er i ferd med å bli svært godt i sone 2, og at en langt bredere gruppe kjøpere har kastet seg inn i DVD-markedet.

Annonse


– Kjøperne var tidligere særdeles filminteresserte som kjøpte sone 1-filmer med én gang de kom ut i USA – dette er i ferd med å endres, sier Andersen.

Ingen tall fra databransjen

Tallet fra Elektronikkbransjens servicekontor omfatter kun salg innen radio- og tv-bransjen. Salget av DVD-spillere integrert i datamaskiner er det ingen som kjenner, noe som i følge IKT-Norge skyldes det norske tollsystemet.

– Systemet for fortolling er ikke helt oppdatert. Det er på en måte snakk om skrivemaskin med og uten koffert. Kort sagt blir PC’en fortollet som PC, ikke DVD. Derfor finnes det ikke et eneste tall på hvor mange DVD-spillere som blir solgt integrert i datamaskiner, forteller generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Hoff sier det må arbeides med en endring av toll-nomenklaturet, slik at integrerte spillere kan fanges opp i statistikken, ettersom disse kommer til å ta en stadig større del av markedet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse