Annonse


Lover 155 Mbit/s bredbånd

Det nye bredbåndsnett har fått navnet Telenor Nordic Ring.

Tunge tjeneste for tunge kunder

Telenor Global Services opplyser i en pressemelding at ønsker å dekke den økende etterspørselen etter datalinjer med høy kapasitet i Norden.

Oslo, Stockholm, Gøteborg og København vil bli bundet sammen av det nye bredbåndsnettet.

Telenor Global Services retter i første rekke tilbudet mot internasjonale teleoperatører med behov for stor kapasitet til og fra Norden.

Annonse


Det nye nordiske bredbåndsnettet tar i bruk en topp moderne teknologi, Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM). Kunder med behov for kapasitet fra 155 Mbit/s og oppover mellom byer i Norden og Europa eller USA får nå et nytt konkurransedyktig tilbud.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse