Annonse


Digital-TV kan bety billig bredbånd

Dersom samarbeidet mellom Telenor, TV2 og NRK blir en realitet, kan det føre til svært lave priser på bredbånd og bredbåndstjenester.

Sparer milliarder

For hvis kulturminister Ellen Horn gir klarsignal for samarbeidet mellom de tre om utbyggingen av et digitalt TV-nett, vil Telenor slippe unna med en investering på to milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Uten et slikt samarbeid med Norges største leverandører av innhold vil Telenor måtte punge ut med 100 milliarder kroner for å oppnå samme resultat.

Digital-TV = billig bredbånd?

Et slikt samarbeid kan dessuten føre til at det blir realitet av planene om et nasjonalt bredbåndsnett til samtlige norske husstander.

Annonse


Et digitalt tv-nett vil dessuten erstatte behovet for fibertilknytning. Næringslivets Hovedorganisasjon har tidligere regnet ut at utbyggingen av et landsdekkende fiberoptisk nett vil koste mellom 80 og 125 milliarder kroner.

– Et digitalt tv-nett vil koste rundt 1,5 milliarder kroner og ta tre år å bygge. Inkludert utgiftene til sett-topp-bokser til husstandene blir summen rundt fire milliarder kroner. Da vil vi nå nesten 95 prosent av befolkningen, sier strategidirektør Erik Nord i Telenor Bredbåndtjenester til DN.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse