Deskill

Annonse


Lav risiko med piratkopier

DeskillI løpet av 2000 var det kun tre anmeldelser mot ulovlig kopiering av programvare, noe som var en nedgang sammenlignet med året før. I 1999 var det ti anmeldelser som spesifikt gikk på dette, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

BSA inngår forlik fremfor å anmelde

– Tre anmeldte saker i løpet av et år innebærer jo at man så si aldri blir straffet for å benytte eller selge piratkopiert programvare, dersom disse tallene er riktige. Anmelder aldri Business Software Alliance (BSA) ulovlig bruk?

– Vi har hatt en god del saker med bedrifter som benytter ulovlig kopiert programvare, men i nesten alle tilfellene er det inngått forlik. Norske bedrifter er veldig interessert i forlik da de ikke ønsker slike saker i rettsapparatet, sier Eilert Hanoa, leder i BSA, til ITavisen.no.

Vanskelig å dokumentere

– Men hva med alle de som aktivt selger ulovlige kopier på auksjonssteder og lignende. Blir de aldri anmeldt?

Annonse


– Oftest er slik vanskelig å dokumentere. Men jeg er sikkert på at flere enn tre er tatt for slike forhold, men mange har begått flere lovbrudd. Politiet velger oftest å droppe det minst alvorlige tiltalepunktet, mener Hanoa, som mener at det reelle tallet må være høyere.

Dyr programvare

I en undersøkelse vi har foretatt blant våre lesere var det svært få som bevisst unngår piratkopiert programvare.

Kun 5,4 prosent forsikrer seg om at programvaren alltid er lovlig, mens 16,7 prosent ikke benyttet annet enn gratis programvare.

Til sammen 77,9 prosent bruker aktivt piratkopiert programvare. Av utvalget på 426 personer var det 48, 6 prosent som absolutt ikke kvier seg for å benytte ulovlige kopier. 29,3 prosent av utvalget mener det egentlig er galt, men at dataprogram er dyre.

Har ikke tro på avskrekking

– Burde ikke ulovlig bruk anmeldes oftere slik at det kan ha en viss avskrekkende effekt?

– For begge parter vil dette bli en belastning kostnadsmessig og sakene foreldes gjerne innen de kommer til rettsapparatet. Også fordi opphavsretten står relativt svakt i Norge, er forlik oftest den beste løsningen, sier Eiert Hanoa.

Overraskende nok var det syv ganger så mange som ble anmeldt for urettmessig tilgang til fjernsynssignaler i 2000.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse