Annonse


Politi kan sjekke PDA

USAs justisdepartement sendte i forrige uke ut sine retningslinjer om datarelatert kriminalitet til polit og påtalemyndigheter.

De nye retningslinjene innebærer at ordensmakten kan ta en skikkelig sjekk av din datamaskin og håndholdte dingser uten spesiell tillatelse fra noen domstol.

Mobiltelefonen er ikke trygg

Håndholdte dingser sidestilles med lommebøker, adressebøker og vesker, da man anser PDA-er og lignende inneholder samme type materiale.

Annonse


Ved skjellig grunn til mistanke kan politiet gjennomføre en sjekk av en bil, noe som også innebærer at alle elektroniske dingser som ligger i bilen også kan sjekkes. Dette innebærer at for eksempel at mobiltelefonen kan sjekkes.

Razzia kan bli mer vanlig

Også ansatte i private bedrifter risikerer å få sine elektroniske gjenstander undersøkt av politiet, dersom sjefen deres godtar dette. Arbeider man dessuten i et kontorlandskap kan medarbeiderne godkjenne en undersøkelse av alle maskinene ettersom hver arbeidsplass ikke er eksakt avgrenset.

Myndighetene gir også tillatelse til razzia, der politiet kan komme stormende inn uten forvarsel. Dette er for at datakriminelle skal overraskes og ikke få tid til å radere eller hjemme unne bevis for kriminelle handlinger og virksomhet.

Og selv om en lokal domstol sier nei til en sli razzia, kan den likevel gjennomføres. Det er nok med skjellig grunn til mistanke, skriver Wired.

Lav terskel mot datakriminalitet

Også i EU og i Norge har man skjerpet straffer, og gitt politi og påtalemyndighet utvidede fullmakter når det gjelder datakriminalitet, dersom man sammenligner med andre typer forbrytelser.

Terskelen for hva som straffes med bøter og beslaglegging av utstyr er lav når det gjelder lovbrudd knyttet til data. Og hadde det ikke vært for Datatilsynet kan vi være ganske sikre på at Økokrim hadde tatt atskillig hardere metoder i bruk mot datainnbrudd og overvåking av virksomhet på nett her til lands.

Økokrim har kommet med flere forslag som har blitt blankt avvist av Datatilsynet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse