EU Internett

Annonse


Nettet skal renvaskes

EU InternettEU finansierer ti forskjellige prosjekter som skal ferdigstilles i slutten av 2002, og satser 25 millioner euro (205 millioner kroner) blant annet på såkalte hotline-tjenester, standardiserte rangerings- og filtreringstjenester, og informasjonskampanjer, skriver Newsbytes.

Målet med hotline-tjenestene er å la nettbrukerne få muligheten til å rapportere ulovlig innhold på Internett, slik at tilfellene blir tatt hånd om av de rette instanser, f.eks IP-tilbydere, eller politiet.

Fem prosjekter er på gang for å gi foreldre bedre kontroll over barnas nettbruk, og ytterligere tiltak skal arbeide med å informere lærere, foreldre og barn om fordelene og ulempene ved Internett, såvel som hvordan barn best kan skjermes mot upassende innhold.

Et av selskapene som støttes gjennom EU er Webwasher.com, som har som målsetting å utvikle et sofistikert og allment tilgjengelig filtreringssystem som skal hindre visse typer innhold å bli nedlastet.

Annonse


For mer informasjon om EU-prosjektet, besøk europa.eu.int/ISPO/iap/

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse