Heggelund

Annonse


Økt øyekreft-risiko av mobilbruk

HeggelundI motsetning til tidligere studier hvor man ikke har funnet klar sammenheng mellom mobilbruk og kreft på hjernen, ser det ut til at øyekreft er langt vanligere blant folk som bruker mobiltelefon mye. Dette melder nettavisen telecom.no.

Øker tre ganger

Den tysk studien tyder på at risikoen for kreft på pupillen og netthinnen kan være tre ganger høyere hos hyppige mobilbrukere enn hos folk med vanlig bruksmønster.

Undersøkelsen har tatt for seg 118 personer som har utviklet kreftsykdommen uveal melanoma, og sammenlignet dem med 475 personer som ikke har sykdommen. Forskningsdata tyder på at keftrisikoen tredobles med høyt telefonbruk.

Korrelasjon

Undersøkelsen er offentliggjort i det medisinske tidskriftet Epidemiology. Dr Andreas Stang, som har ledet undersøkelsen, advarer mot å trekke bastante konklusjoner og slår fast at det trengs grundigere forskning om strålingseffekten.

Annonse


Stang understreker også at det ikke er påvist hvordan stråling fra mobiltelefoner eventuelt kan utvikle øyekreft, men at undersøkelsen viser en klar korrelasjon.

Tidligere undersøkelser har vist at eksponering overfor mikrobølger kan føre til økt cellevekst og celledeling.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse