Annonse


Norge på bånn i digital TV

Canal Digital sto for innledningen under gårsdagens First Tuesday-arrangement i Oslo. Temaet var digital TV, og hvorvidt dagens kanaler vil ha noen plass i morgendagens digitale og Internettbaserte fjernsynstjenester. Digital Canal var klar i sin tale overfor TV2 og NRK, som på sin side ikke gikk lenger enn å love et fullverdig digitalt tilbud innen 2005-2006.

– Dersom man venter til 2006 med utviklingen av digitale fjernsynstjenester, kan det godt hende at vi ikke har noe skikkelig digitalt fjernsynstilbud før i 2010. Mange land i Europa er allerede langt foran Norge i utviklingen av digitale tjenester, sier Sven Erik Davidsen, administrerende direktør i Canal Digital til ITavisen.

– For det første har TV2 og NRK sterke merkevarer, for det andre ønsker folk lokalt innhold. Jeg tror vi er tjent med at den digitale utviklingen foregår på norsk jord, og da må disse aktørene på banen fortest mulig.

Annonse


Davidsen ser for seg en gradvis utvikling der de digitale tjenestene til å begynne med kan omfatte bruk av returkanalen til avstemning i debattprogrammer eller »banens beste spiller» under fotballkamper.

– Det er også avgjørende at utviklingen skjer i tråd med en felles standard for digitale sendinger. Det nordiske standardiseringsprogrammet Nordig er etablert for lengst, for å sørge for at investeringer kan skjer under sikre forhold. Vi operer kun med åpne løsninger i våre dekodere – proprietære løsninger er uaktuelle, mener Davidsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse