Annonse


430 fikk bøter for håndholdt mobil

15. mars ble forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon innført, og siden den gang har 430 bilførere blitt tatt for denne forseelsen, noe som har innbrakt til sammen 215.000 kroner til statskassen.

198 av bøtene er utskrevet ved landets 56 politidistrikter. UP har tatt 122 mobilsyndere, mens lensmannskontorene harr tatt 110. 106 er ilagt i Oslo politidistrikt og 37 i Bergen. I de aller fleste politidistrikt er det ikke i lagt bøter.

Politiavdelingssjef Arvid Ask ved trafikkavsnittet i Bergen politidistrikt sier til NTB at politiet i Bergen ikke gjennomfører egne kontroller bare med tanke på ulovlig mobilbruk. Men mobilbruken blir kontrollert når det holdes kontroller for fart, promillekjøring og bilbeltebruk.

– Forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under bilkjøring er dermed ikke en sovende lovparagraf, sier Arvid Ask.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse