Annonse


Strålefrykt kan bremse UMTS

Vesle Nässjö kommune er først ute med mobilmastfrie soner, etter å ha ta til etteretning klager fra to av kommunens el-overfølsomme innbyggere. Sonene går med i en kilometers radius fra bolighusene, og utgjør omtrent 0,6 prosent av kommunens samlede areal.

Post- og Telestyrelsens tildeling av fire konsesjoner i Sverige ved utgangen av 2000, vil føre til en skog av nye basestasjoner og antenner. Det svenske magasinet Ny Teknik har regnet ut at det vil være behov for 10.000 basestasjoner for å dekke svenskenes behov for 3g-mobiltelefoni.

Den svenske organisasjonen Mobiltelebranschen (MTB) har kalt forslaget diskriminerende, ettersom radiobølger fra både radio, fjernsyn og digital-tv sendes uten restriksjoner. MTB frykter at ønsket om mobilfrie soner vil hindre utbyggingen av 3G-nettet og få folk til å tro at mobiltelefoni er helseskadelig. På den annen side opplyses det at et femtitalls el-overfølsomme personer allerede har flyttet på grunn av mobilmaster, som de mener gir dem ørhet, konsentrasjonsvansker og hukommelsestap.

Annonse


– Vi tar denne problemstillingen meget alvorlig, sier Jo Heldaas i Telenor Mobil til ITavisen. – Folk kan ikke velge om de vil bli eksponert for stråling fra basestasjoner slik de kan med terminaler. Rapporten »Elektromagnetiske felt fra basestasjoner for mobiltelefoni» fra Statens Strålevern viste at strålingen kan være temmelig sterk rett i forkant av enkelte antenner. Disse har vi sikret ved fysisk avsperring.

– Dessuten er vi svært nøye på å plassere alle nye basestasjoner slik at det ikke skal være mulig å ferdes rett i forkant av antennene. Et lite stykke vekk fra antennene er imidlertid strålingen langt under grenseverdiene eller lik null.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse