Annonse


– Telenor bryter varslingsplikt

Post- og teletilsynet viser til forskrift om offentlig telenett og offentlig teletjeneste. Reguleringsmyndighetene sikter til at Telenor, som operatør med sterk markedsstilling, er pålagt å varsle endringer i sine vilkår minst to måneder før de trer i kraft.

– Strider med forskrifter

I et brev til Telenor skriver Post- og teletilsynet at de kan ikke se at prisendringene for fast- og mobiltelefoni fra 1. januar er varslet to måneder i forveien.

«Prisendringene er derfor i strid med forskrift om offentlig telenett og offentlig teletjeneste § 3-5 tredje ledd, annet punktum. Tilsynet forutsetter at forskriften etterleves, og at endringene ikke iverksettes før fristen er utløpt. »

PT krever samtidig at Telenor legger fram kostnadsgrunnlaget for de foreslåtte prisendringene innen 8. januar 2001.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse