Annonse


NSB truffet av 2000-bug

Datamaskinene om bord på togene ville ikke gjenkjenne datoen, noe som ikke var ventet av ekspertene som gikk gjennom systemene i forkant av tusenårsskiftet.

– Vi tenkte ikke på å sjekke datoen 31-12-00, uttaler Ronny Solberg i Adtranz, det tyske selskapet som står bak de nye togene.

Søndagens problem ble hurtig løst, ved at man midlertidig daterte datamaskinene tilbake ett år.

Solberg forteller til Dagbladet, at de nå har ett år på seg til å løse dataproblemet. NSB forventer ikke særlig forsinkelser som et resultat av datafeilen. De aller fleste togene er av en litt eldre årgang, og det var kun de aller nyeste togene som ble rammet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse