Annonse


Avkrefter mobilsøksmål

For et par uker siden ble det kjent at en gruppe amerikanere som vurderte søksmål mot en rekke håndsettprodusenter, mobilprodusenter og mobiloperatører. Samtlige av saksøkerne var rammet av hjernesvulst, noe de mente kom av utstrakt mobilbruk. Superadvokaten Peter Angelos, som sørget for en svimlende milliarderstatning til røyksugne, var satt på saken.

Avviser

Nå avviser imidlertid Angelos’ firma at de har noen slik sak på trappene, slik Financial Times hevdet torsdag forrige uke.

I følge avisen skulle alarmklokkene for alvor ringt julen inn i mobilselskapene da det ble »avslørt» at Angelos, hvis firma tjente nesten ni milliarder norske kroner på rettsaken mot tobakksprodusentene, nå hadde kastet sine radbrekkende øyne på mobil- og håndsettindustrien.

Tidligere i desember deltok Angelos i neurologen Christopher Newman mot Motorola, Verizon Wireless, SBC Communications og to amerikanske handelsorganisasjoner. Søksmålet lød på over syv milliarder kroner.

Det er høyst usikkert hvorvidt stråling fra mobilutstyr kan føre til alvorlige helseskader som hjernesvulst. Britiske Vodaphone Group Plc. hevdet sist uke mobilindustrien fikk grønt kort av et britisk statsstøttet prosjekt for å utrede stråleskader.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse