Annonse


Prisras på RAM

Årsaken er at forventningene til salget av datamaskiner har vært langt høyere enn den relle utvikling på markedet, skriver danske Jyllandsposten.

Spesielt prisene på SDRAM har falt kraftig – opp mot 70 prosent siden juli. Også etterspørselen etter DRAM er redusert, med prisfall som konsekvens. Lavere minne i solgte maskiner har dessuten ført til at produsentene har mange usolgte moduler liggende på lager.

Utviklingen vil komme forbrukerne til gode – prisene vil fortsette å falle gjennom første halvdel av det nye året, for deretter å finne en likevekt med etterspørselen. Stabiliseringen skyldes i første rekke utbredelsen og integreringen av nye produkter som Intels Pentium 4 og Windows 2000, som vil kreve flere fysiske ressurser i form av RAM.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse