barn og data

Annonse


Barn samler på barneporno

barn og data– Det er jo ikke snakk om noen pedofil legning. Barn og unge samler gjerne på bilder fra nettet for spenningens skyld, sier Lars Wilberg til ITavisen.no.

Fra ubevisst til mani

Spesialetterforskeren i Økokrim kan fortelle om episoder der de har funnet barneporno på maskiner som har vært i bruk av barn helt ned i 13-14 års alderen. I de fleste tilfellene skyldes det forholdsvis ubevisst nedlasting av »spennende filer».

Men i enkelte tilfeller kan det utvikle seg til den reneste samlemani der ulike bilder blir sortert under bestemte kategorier, forteller Wilberg.

Advarer mot naivitet

– En slags samlemani kan nok i noen tilfeller være en drivkraft. Bildene byttes, akkurat som fotballkort. Ofte starter det med at de får tips via pratekanaler (IRC) og filbyttesider (ftp), og det kan ende med at de roter seg inn i straffbare handlinger gjennom byttehandler.

Annonse
For et par uker siden presenterte Wilberg de harde fakta for 500 tilhørere på konferansen »IKT i skolen» i Tromsø. Han advarer foreldre og lærere mot å være naive i forhold til barns bruk av Internett.

Det skyldes tilfeldigheter at vi er forskånet mot tilfeller av grove overgrep etter at barn har fått kontakt med voksne via pratekanaler, mener etterforskeren. De forstår kort og godt ikke at handlingene på nettet kan få alvorlige konsekvenser.

Økning i antall saker

I følge spesialetterforskeren opplever Økokrim til stadighet at barn og unge ikke opplever nettkriminalitet som noe galt, på linje med å bryte opp dører eller kjøpe noe ulovlig på gaten.

– Er barns nedlasting av barneporno i ferd med å bli et stort problem?

– Vi har ingen tall eller statistikker på dette, kun enkelthendelser via andre saker, for eksempel ved beslaglegging av datamaskiner. Men det kan virke som det er en økning i antall saker.

– Hvorfor?

– Det har nok vært arbeidet for lite med bevisstgjøring i forhold til nettet. Først og fremst er det viktig at det blir hentet inn normer for hva som er rett og galt i den digitale verden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse