Annonse


– Mobilbruk gir ikke kreft

Amerikanske forskere har gjennomført en ny undersøkelse som er offentliggjort i legetidsskriftet JAMA.

Forskerne intervjuet 469 menn og kvinner mellom 18 og 80 år med hjernekreft og undersøkt deres bruk av mobiltelefon. Blant annet ble de spurt om hvor mye de snakket i mobiltelefonen i løpet av en måned.

Resultatet ble så sammenlignet med en kontrollgruppe på 422 personer uten hjernekreft, men som ellers lignet de syke menneskene med hensyn til røykevaner, alkohol og Arbeid.

Selv om undersøkelsen konkluderte at man ikke kan se en sammenheng, påpeker forskerne at det er nødvendig med flere undersøkelser, der man tar høyde for at noen typer kreft utvikles svært langsomt.

Annonse
Så trass i at man ikke undersøkelsen ga funn som viste at mobiltelefonbruk er skadelig, vil ikke forskerne avvise at risiko kan finnes.

Les artikkelen i legetidsskriftet her.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse