Annonse


Anmeld forbrytere på nett

Fra neste år trenger du ikke møte opp på en politistasjon og stå i lange køer for å anmelde mindre lovbrudd. Oslopolitiets nye nettsider kommer blant annet til å inneholde skjemaer for anmeldelse av lovbrudd, som kan sendes inn per e-post.

– Vi går ut med dette tilbudet til publikum utpå nyåret. Dato for lanseringen er ennå ikke satt, sier nettredaktør Audun Øvrebø ved Oslo politidistrikt, til Aftenposten.

Anmeldelse må signeres

I første omgang er det sykkeltyverier, innbrudd i loftsbod og innbrudd i kjellerbod, som kan anmeldes på nettet. Andre former for kriminalitet må man fortsatt melde fra om ved oppmøte på en politistasjon.

Inntil bestemmelsene om elektronisk signatur trer i kraft 1. juli 2001, er anmeldelsen ikke gyldig før den er signert. Frem til da må man derfor ta en utskrift av anmeldelsen, signere den og sende den til politistasjonen eller levere den personlig til politiet. På sikt er det imidlertid meningen at alt skal kunne skje fra PCen hjemme i stua.

Annonse
Bønder må fortsatt reise

I første omgang er det bare Oslofolk som får mulighet til å anmelde lovbrudd over Internett. Dette er helt sikkert noe som føles urettferdig for folk i grisgrendte strøk. Det finnes en rekke strøk her i landet, der det faktisk tar tid å komme seg til politistasjonen, men også på landsbasis er politiet i ferd med å vurdere sin nettsatsning.

Selv om Oslo-folk får en fin mulighet til å spare tid og irritasjon, er det Trondheim politikammer som har den mest spennende nettsatsingen. På denne siden får man full oversikt over kriminaliteten i Trondheim, og kan lese statistikk med mer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse