Annonse


Ford lager svevende 3D-bil(d)er

Kirurger og designere kan snart være i stand til å manipulere tredimensjonale bilder som henger i løse luften. Teknikken kalles »computer generated holography» (CGH) og er utviklet av britiske Defense Evaluation and Research Agency (DERA) i samarbeid med Ford Motor Company.

– Vi kan allerede lage bilder som flyter i et tredimensjonalt rom, opplyser Chris Slinger ved DERA til New Scientist. – I motsetning til virtual reality, trenger ikke brukeren av CGH hjelmer, briller eller annet utstyr, og lang tids bruk fører ikke til helsemessige problemer.

Brukerne av data-generert holografi benytter seg delvis av virkelige og dels virtuelle redskaper for å manipulere 3D-bildene.

– Vi har aldri sett noe lignende, sier Slinger.

Annonse
Enorm oppløsning

CGH er basert på de samme prinsippene som dannet grunnlaget for Dennis Gabors hologrammer i 1949. Men i motsetning til et tradisjonelt hologram, der bildene tilsynelatende ligger »i» hologrammet de er laget av, gjør CGH det mulig å projektere bildet av et objekt foran skjermen, så å si i løse luften.

Foreløpig har data-generert holografi for lav oppløsning til å produsere bilder av tilfredsstillende størrelse og kvalitet. Stephen Benton ved Massachusetts Institute of Technology tror det kan ta lang til før teknologien får noe stort omfang.

– Et brukbart 3D-bilde krever omtrent 1 milliard piksler. Det går fort med noen gigabyte i produksjonen, lagringen og fremvisningen av et så stort bilde, sier Benton.

Uansett er DERA store optimister, og sier de har planer om å lansere de første produktene basert på CGH allerede i løpet av 2003.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse