domenenavn

Annonse


Lettere å få dot.no

domenenavnSamferdselsdepartementet har godkjent forslag til ny navnepolitikk.

Den nye politikken for tildeling av domenenavn kommer i februar 2001.

Om flere søker om samme navn vil det bli trekning for å avgjøre hvilken søknad som skal behandles først.

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen sier i et brev til Stortinget at gjeldende navnepolitikk skal liberaliseres.

Annonse
Dette innebærer at antallet tillatt registrerte domenenavn utvides fra ett til 15 og at kravet til dokumentasjon av tilknytning mellom søker og domenenavn oppheves.

Samferdselsministeren setter tidspunktet for innføringen av den nyenavnepolitikken til februar 2001.

NORID ser det som svært positivt at deres forslag i all hovedsak ergodtatt. Den endelige ordlyden i politikken samt detaljene rundt overgangenvil bli fastsatt av Samferdselsdepartementet i samarbeid med Post- ogteletilsynet og NORID.

I skiftet mellom dagens politikk og den nye politikken vil det inngå enovergangsperiode der rekkefølgen på søknader om samme navn bestemmes ved loddtrekning.

Mer informasjon om bakgrunnen for valget av loddtrekningsmekanismen finnespå www.norid.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse