Annonse


11-åringer har mobiltelefon – ønsker voksenkontakt

Er mobilen i ferd med å ta over rollen som barnevakt?
Spørsmål av denne typen reises i rapporten «Vil du være sammen med meg?», utgitt av organisasjonen Framtiden i Våre Hender (FIVH).

I rapporten gjengis en undersøkelse av 135 skolebarn fordelt på tre 6. klasser og tre 9. klasser i Oslo. 53 prosent av 6.klassingene hadde mobiltelefon – for 9. klassingenes del er tallet steget til hele 78 prosent.

– Det er vanskelig å finne en legitim grunn til at 11-åringer skal ha mobiltelefon, mener Karin Lefler i FIVH.
– Du beveger deg sjelden veldig langt fra voksne i den alderen.

På spørsmål om hva de ønsket mest av mer penger og voksenkontakt, svarte en overveiende del av 6. klassingene at de ville ha mer kontakt med voksne, mens et like stort flertall blant 9. klassingene var klare tilhengere av mer penger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse