Voldsom vekst av nettbruk i EU

Eu-flagg

Eu-flaggRapporten viser at Internett i oktober var på plass i 28 prosent av alle EUs husholdninger, mot 18 prosent i mars. Med andre ord en økning på 55 prosent i løpet av et halvt år.

– Tallene er meget oppmuntrende, kommenterer Erkki Liikanen, EUs ansvarlige kommissær på området.

Tilsvarende tall for Norge viste at 19,5 prosent (876.000) husholdninger var tilknyttet nettet i juli i år.

Annonse

Rapporten peker også på noen svakheter i den europeiske IT-sektoren, blant andre mangelen på informasjon om nettverkssikkerhet. Den beskriver også i detalj hvilke nye initiativer det er behov for i EU-landene for å fortsette den positive utviklingen.

EU-organisasjonen eEurope, som står bak rapporten, ble opprettet i desember i fjor. Formålet var å oppgradere alle europeere med hensyn til onlie- og digitale teknologier for «å skape et digitalt opplyst Europa.». Dernest skulle det arbeides med forbrukernes tillit til de digitale systemene.

Rapporten kan lastes ned fra: europa.eu.int/ISPO/

Annonse
Annonse