Annonse


Smertegrensa for Telenor-aksjen

(Artikkelen er korrigert 06.12, kl. 07.55)

I skrivende øyeblikk er Telenor-aksjen gått ned og solgt for 39,30 kroner per aksje. Mandag ble aksjen introdusert til 42 kroner.

ITavisen.no har sett på hvor lenge småsparere kan sitte på Telenor-aksjen uten å tape penger.

Smertegrensa: 36,36 kroner

I vårt regneeksempel har vi sett på en typisk (?) småsparer som har forhåndsbestilt og kjøpt aksjer for minimumsbeløpet 5.000 kroner.

Annonse
Hun har fått to kroner i rabatt per aksje, og således betalt 40 kroner per aksje. I tillegg satser hun på å få bonusaksjer: Dersom hun som privatperson beholder sine aksjer til og med 3. desember 2001, vil hun få tildelt én (1) bonusaksje per tiende aksje du blir tildelt, opptil en verdi av 25.000 kroner.

Minstebeløp: 5000 kr
Fullpris pr aksje: 42 kr
Rabatt: 2 kr
Ant. aksjer 120 stk.
Verdi: 5040 kr
Betalt: 4800 kr
Bonusaksjer: 12
SMERTEGRENSA: 36,36 kr

Forklaring til tabell:
Utgangspunktet er hun må bestille for 5.000 kroner – ihh. til offisielle tall fra Telenor er det 120 aksjer, som hun riktignok betaler 4.800 kroner for – verdien ved utstedelse er derimot 5.040 kroner. Hvis hun beholder dem i et år får hun 12 aksjer gratis.

Hun har med andre ord betalt 4.800 kroner. Dette delt på 120+12 aksjer blir 36,36.

Som vi ser – er smertegrensen på 36,36 kroner per aksje. Det vil si – hvis hun ikke skal tape penger (etter å ha sittet på aksjene i et år for å få bonusaksjer) må hun selge før aksjenprisen går under 36,50 kroner.
Vi har ikke vurdert et eventuelt inflasjonstap, eller hva hun kunne ha vunnet i rentegevinst på å sette 4.800 kroner i bank.

Hvis hun selger innen 3. desember neste år – så er smertegrensen på 40 kroner (tilsvarende rabattprisen).

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse