Annonse


Går ledelsen i EL & IT?

Tidligere i år ble det kjent at EL & IT-Forbundet, LOs avdeling for organiserte i EL- og IT-bransjen, sliter med store inntektstap. Paradoksalt nok skyldes den økonomiske svikten blant annet store datatekniske problemer, melder forbundet på sin hjemmeside.

I første rekke er det forsikringsordningen og svikt i innkreving av kontingent som har påført forbundet betydelige tap.

Under EL & IT-Forbundets landsstyremøte i november ble det derfor med knapt flertall vedtatt å innkalle til ekstraordinært landsmøte. Her vil det bli tatt stilling til om det sittende forbundsstyret og forbundsledelsen fortsatt har tillit, med eventuelt valg av nytt landsstyre.

ITavisen.no vil følge opp denne saken med flere artikler.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse