Annonse


WAP i nødnettet Tetra

Nokia introduserer det de kaller verdens første WAP-leser for profesjonell bruk i Tetra-nett.

I følge Nokia kan WAP-leseren brukers på en PC eller en lommedatamaskin. WAP-leseren gjøre der mulig å utnytte Tetra-nettene til noe mer enn bare tale. IP-funksjonaliteten gir muligheten for utveksling av både tekst og grafikk, samt at mobile Internett-tjenester blir tilgjengelige.

Lukket samband

Nødnettet er imidlertid ikke tilgjengelig via vanlig mobiltelefon (type GSM).

Tetra er enkelt sagt et lukket mobilt sambandssystem. Det er digitalt og kryptert – og har dermed blant annet den sikkerhet som gjør det velegnet som nødsamband.

Annonse
Tetra står for “TErrestrial Trunked RAdio”. En viktig fordel med TETRA er at det er en helt åpen standard som dekker flere behov for gruppekommunikasjon, enn hva som er tilfelle med dagens mobiltelefonsystemer.

I slekt med GSM

Utviklingsmessig er TETRA en digital radiostandard som er videreutviklet på erfaringer fra den europeiske GSM-standarden for mobiltelefoni, samt DECT-standarden for trådløs telefoni.

TETRA har flere «familielikheter» med teknologier som GSM og DECT. Blant annet er de alle spesifisert og standardisert av ETSI (European Telecommunications Standards Institute), og de har alle etterhvert fått stor utbredelse også utenfor Europas grenser.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse