SMS-vign

Annonse


Menn ringer mer

SMS-vign– I aldersgruppen 25-40 år sender kvinnene fem-seks ganger så mange tekstmeldinger som menn, sier informasjonssjef i Telenor Mobil Jo Heldaas til nyhetsmagasinet Kilden.Tallene kommer fra Telenors Analyseavdeling.

Forklaringen skal være at kvinnene lærer å sende meldinger av barna sine og ser at dette er en billig og effektiv kommunikasjonsform.

Andre funn er at kvinner og menn ringer like mye til venner.Men kvinner ringer mer til nærmeste familie, mens menn ringer mer i jobbsammenheng.

Totalt sett ringer menn mest. I en undersøkelse svarer 45 prosent av kvinnene at de har færre enn to utgående samtaler per uke, mens bare 21 prosent av mennene sier det samme.

Annonse
Når det gjelder ungdommen så er det jentene som ringer mer enn guttene.Forsker Rich Ling ved Telenor FoU, sier at de unge jentene snakker mer i telefonen enn guttene, mens antall tekstmeldinger er jevnt fordelt på de to kjønnene.

– Men jentene er personlige i meldingen sine, mens guttene ser ut til å bruke tekstmeldingene mer for å koordinere samværet sitt, sier Ling.

I et forskningsprosjekt ved Universitetet i Tampere i Finland kommer det fram at mobiltelefonens utseende er viktigst for jenter, mens guttene er mest opptatt av de tekniske funksjonene.

Kilden

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse