Telemedisin

Annonse


Bruker nett som helserådgiver

TelemedisinOmtrent 52 millioner av verdens 275 millioner amerikanere søker informasjon om sykdommer og behandlingsformer på internett, viser studien fra den pågående The Pew Internet and American Life Project.
12.000 svar danner basis for konklusjonen.

– Dette belyser kanskje den mest gjennomgripende og dramatiske effekten som nettet har på amerikanere. I en tid der en pasient i gjennomsnitt besøker en lege i mindre enn 15 minutter, tyr mange til nettet for mer om emnet de leter etter, sier leder av prosjektet, Lee Rainie, til Reuters.De fleste som er på jakt etter helseinformasjon vender tilbake til nett minst en gang i måneden for å søke etter mer. De fleste er på jakt etter hjelp til å bekjempe en spesifikk sykdom som de eller noen de kjenner lider av.

Omtrent 55 prosent av alle nettbrukere sier de har søkt etter helseinformasjon. Det er mer enn alle andre typer informasjonssøk på nettet, inkludert shopping.

Nettet som rådgiver

Ikke bare søker amerikanerne etter helseinformasjon på nettet, de lar seg også påvirke av det de finner, viser studien. Omtrent 41 prosent sier at helsestoff på nettet påvirker beslutninger om å gå til legen eller ikke, hvordan behandle en lidelse eller hvordan stille spørsmål til en lege.

Annonse


Og nesten halvparten av de spurte sier at informasjonen de har funnet har bidratt til at de tar bedre vare på seg selv.

Nye kilder

De fleste som jager informasjon på nettet bruker de brede søketjenestene snarere enn å oppsøke nettsteder de stoler på. Informasjonen nettbrukerne baserer sine helsebeslutninger på kommer fra kilder de ikke kjenner fra før.

(Origo)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse