Annonse


Skolesekk på nettet

Målet med tjenestene er å bruke Internett som læringsarena.

Lav brukerterskel

Skolenettet ble lansert for fire år siden. Nå er det lagt mer vekt på relevant informasjon til de lærere og elever, lenkesamlinger knyttet til fag og emner, læringsressurser av ulik art, samt møteplasser og diskusjonsgrupper.

Ved hjelp av publiseringsverktøyet iMaker kan elever, lærere og foresatte forandre innholdet på websidene, uten å kunne HTML koder.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse