Annonse


Nokia med halvparten av finsk verdivekst

I hele EU representerer IT-bedriftene 15 prosent av regionens samlede produksjon av varer og tjenester.

I Nord-Europa er datasektoren enda mer dominerende enn i EU for øvrig, viser Europa-kommisjonens halvårlige økonomiske utsikt som ble offentliggjort onsdag.

Finland utpeker seg spesielt i statistikken. IT-sektoren, med kraftig drahjelp fra Nokia, utgjør hele 46 prosent av landets brutto nasjonalprodukt, skriver danske ComputerWord.

(Origo)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse