Annonse


De største blir større på nett

SOL (Scandinavia Online) er fortsatt suverent på topp når det gjelder både daglige og ukentlige brukere.

Gallups WEB-Topp inneholder de offisielle dekningstallene for nettsidene til en rekke norske aviser og rene nettaviser for de tre siste månedene – sammenlignet med perioden forut.

Dataene er samlet inn via Forbruker & Media, som er Norges eneste multi-medieundersøkelse. Her kartlegges ukentlig og daglig dekning for større nettsteder. Rundt 30.000 intervju gjennomføres hvert år, fordelt over 300 dager. 1% av befolkningen (13 år eller eldre) tilsvarer 36.915 personer.

Intervjugrunnlaget er 8.499 intervju (juli/august, september og oktober).

Annonse
Tallenes tale

Web-Topp – DAGLIGE lesere

Plassering: Jul/aug, sept og okt (tusen) Mai, juni, juli/aug (tusen)
1. SOL.no 362 332
2. VG.no 325 299
3. Startsiden.no 284 251
22. DigiToday.no (IT) 22 33
22. ITavisen.no (IT) 22 26
29. PCWorld.no (IT) 18 15

 

Web-Topp – UKENTLIGE lesere

Plassering: Jul/aug, sept og okt (tusen) Mai, juni, juli/aug (tusen)
1. SOL.no 794 753
2. Kvasir.no 742 724
3. VG.no 738 705
24. ITavisen.no (IT) 81 74
28. Digitoday.no (IT) 55 66
28. PCWorld.no (IT) 55 48

Om undersøkelsen

Gallup WebTopp er en dekningsundersøkelse som sier noe om antallet unike personer som har besøkt nevnte nettsted minst en gang i løpet av perioden.

WebToppen sier derimot ikke noe om hvor mange ganger de samme personene har vært innom nettstedene, ei heller hvor lang tid de har benyttet. I korthet betyr dette at Gallup

Norsk Gallup presiserer at WebTopp er en ren dekningsundersøkelse, og ikke en oppslagsmåling.

Les med om Web-Toppen på www.gallup.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse