Annonse


Hvilken mobiltype er du?

Ingen har mer enn Nokia vært flinke til å segmentere ulike grupper, og bevege seg vekk fra tradisjonelle inndelinger som kjønn, alder og geografi.

I følge strategisk markedsdirektør innen 3G i Nokia, Ilkka Pukkila, deler konsernet inn ungdomsmarkedet i fire ulike grupperinger; The Edge, Influencers, Conformers, Passives/No Hopes.

The Edge/ Fun Freaks

Dette er en gruppe Nokia karakteriserer som en gruppe hvis filosofi er opprør. De bruker tiden på ekstremsporter og fokuserer på moro.

Vårt telefontips: Siemens M35, Ericsson R310

Annonse
De konforme

Den aller største ungdomsgruppen, bestående av tenåringer som følger hovedstrømningene på de aller fleste områder. Karakteristisk trekk er at de er opptatt av mote og merkevarer.

Vårt telefontips: Nokia 3310, Motorola v.2288, Siemens C35, Nokia 7110, Nokia 3210

Innovative /Påvirkere

Ingen er mer opptatt av hva som er kult, og er opptatt av å bli oppfattet som kule. Denne rollemodellen står i bresjen for trender som når de konforme på et senere tidspunkt.

Vårt telefontips: Nokia 8210, Ericsson R380

De passive (No Hopers)

En gruppe som befinner seg utenfor hovedstrømningene og som er de aller siste til å plukke opp trendene. Har ingen særlig interesse for verken musikk eller mote, og behovet for kommunikasjon er også mindre enn hos de andre gruppene.

Vårt telefontips: Nokia 5110, Philips Savvy, Motorola P7389, Nokia 6250, Motorola cd930

Nokia føler ungdommen tett

Thomas Jönsson, Communications Manager i Nokia Skandinavia, kan ikke svare på hvilken telefon som tilhørte segmentet »No Hopers».

I følge ham er det mer riktig å kalle dette segmentet «rejectors», en gruppe som er svært lite mottakelig for mobiltelefoner, og som er de siste til å skaffe seg dette.

Nokia har en stor avdeling som jobber med å forske på ungdom, livsstil og mote. Blant annet er det vanlig å besøke en rekke ungdomsmiljøer utstyrt med polaroidkamera, for å knipse masse bilder som senere skal fungere som inspirasjon.

Alt i alt har deler Nokia inn sin kundegruppe inn i en rekke ulike grupper, og ungdomsmarkedet er kun en av disse segmentene. Det er altså ikke tilfeldig hvilken mobiltelefon noen av oss velger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse