Annonse


Telenor for minst 5.000 kroner

På en pressekonferanse i Oslo fredag kunngjorde Telenor og Nærings- og handelsdepartementet at prisintervallet for Telenor-aksjen er satt til mellom 50 kroner og 68 kroner.

– Men vi kan gå utenom dette intervallet om nødvendig, sier Telenors styreleder Eivind Reiten.

Med dette prisnivået er Telenor verdsatt til mellom 70 og 95 milliarder kroner. Det er i så fall mye mindre enn det flere analytikere trodde på forhånd – der verdien var anslått til mellom 100 og 130 milliarder kroner. Dersom markedet har samme troen som analytikerne kan dette være en godt tilbud for småsparere – gitt stabilitet i markedet.

– Markedet er betydelig lavere enn for et halvt år siden. Men det er ikke så lavt om en tar et litt lengre perspektiv. Vi må innse at det er nervøsitet i markedet, mener Telenors konsernsjef Tormod Hermansen, som bedyrer at han ikke har betenkligheter med å ta Telenor til børs nå.

Annonse
Telenor-aksjens første handledag vil etter planen være 4. desember. Det er søkt om notering på hovedlisten ved Oslo Børs og på Nasdaq i New York.

Folkerabatt

Privatpersoner i Norge vil få en rabatt på to kroner per aksje. De vil også få en bonusaksje for hver tiende kjøpte aksje, forutsatt at aksjene beholdes til og med 3. desember 2001.

Ordningene gjelder aksjekjøp opp til kroner 25.000 per person, og den enkelte vil bli garantert tildeling opp til dette nivået.

Minimumsbeløp

Minstebeløp for bestilling av aksjer er 5.000 kroner.

Privatpersoner kan bestille aksjer fra og med fredag 17. november til og med torsdag 30. november. Institusjonelle investorer kan bestille fra 13. november.

Det er søkt om notering for Telenor-aksjen ved Oslo Børs og på Nasdaq i New York, og første handledag vil etter planen være mandag 4. desember.

Børsnoteringen vil skje i form av en emisjon som innebærer at Telenor blir tilført et beløp som tilsvarer 21 prosent av aksjekapitalen i selskapet etter emisjonen. Med dette prisintervallet blir Telenor tilført mellom 19 og 25 milliarder kroner i ny egenkapital. Etter denne transaksjonen vil staten eie om lag 79 prosent av selskapet. I tillegg har staten stilt aksjer til rådighet ved stor overtegning, som kan redusere statens eierandel ytterligere, med inntil tre prosent. Det kan ikke selges ytterligere aksjer i perioden seks måneder etter børsintroduksjonen.

Tilbudet til Telenoransatte

For å stimulere de ansatte til å bli medeiere i egen bedrift, vil det bli gitt et eget aksjetilbud til ansatte i Telenor.

Tilbudet gir ansatte en garantert minstetildeling på opptil kr 75.000 og samme rabatt og bonusaksjer som for privatmarkedet.

Åpne informasjonsmøter

Representanter for konsernledelsen i Telenor vil fra mandag 13. november og de nærmeste tre ukene besøke de viktigste finansmiljøene i Norge, Europa og Nord-Amerika for å presentere selskapet.

Medlemmer av konsernledelsen i Telenor vil også besøke åtte byer i Norge i perioden 16. til 29. november. Her vil det bli avholdt åpne møter for både investorer, publikum og ansatte. I tillegg vil 10 andre byer få tilbud om informasjon gjennom videokonferanser.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse