e-handel (norsk)

Annonse


Nye regler for netthandel

e-handel (norsk)Hvilke lands lover som skal gjelde, gyldigheten av elektroniske avtaler og regler for opplysningsplikt er nå fastlagt i det nye regelverket fra EU.

– Det nye direktivet gjør at elektronisk handel får samme juridiske holdbarhet som tradisjonell kommunikasjon, sier advokat Christopher W. Husebye i advokatfirmaet Selmer DA i en pressemelding fra DnD – laget av Newswire.

– Viktig regelverk

På grunn av EØS-avtalen må Norge innarbeide reglene i norsk lov i løpet av neste år.

– Det er meget viktig at vi nå får på plass et regelverk for elektronisk handel. I dag er det alt for mange useriøse tilbydere på nettet som profitterer på et uklart regelverk, sier Svein Stavelin i Den Norske Dataforening.

Annonse
Lovlighet

Direktivet angir at en elektronisk tjeneste skal vurderes ut fra lovgivningen i det landet tjenestetilbyderen er etablert.

– Hvis du for eksempel tilbyr en tjeneste fra Norge etter norsk lov, kan du ikke holdes ansvarlig i andre EØS-land selv om virksomheten bryter med lovverket der, sier Husebye.

Dette betyr også at det ikke er mulig å plassere en server i et annet land for å slippe unna loven i landet hvor hovedvirksomheten er plassert.

Elektroniske avtaler

– Det nye direktivet fastslår også at bindende kontrakter kan inngås elektronisk. De eneste unntakene er kontrakter som normalt må registreres i et offentlig register, som ektepakter og testamenter, sier Husebye.

Reglene for opplysningsplikt skjerpes også i det nye regelverket. En tjenesteyter må nå oppgi navn, geografisk adresse og merverdiavgiftsnummer. I tillegg skal brukerne få oppgitt navn og adresse der de kan komme i kontakt med tjenesteyteren.

– Dataforeningen har lenge etterlyst et klart regelverk som gjør at brukeren enkelt kan komme i kontakt med tjenestetilbyderen. Det ser ut som om dette hensynet er sikret i det nye regelverket, sier Stavelin.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse