Annonse


Slår ned på mobilreklame

«Fortell hvordan vi kan gjøre Mobyson morsommere, og tips minst fem venner, så er du med og konkurrerer om en super ferie for deg og dine venner», lyder teksten for konkurransen som ligger på mobiloperatørens hjemmesiden.

Nå ber Forbrukerombudet om at konkurransen stoppes umiddelbart, da de har innsigelser mot bruken av konkurranse i markedsføringsøyemed og mot reklame per e-post.

Misbruk av venners tillitt?

Når forbrukerne mottar reklamen fra Mobyson, ser det tilsynelatende ut som om e-posten kommer fra deres venner.

Forbrukerombudet mener at næringsdrivende kun skal kunne sende reklame via e-post, dersom forbrukeren har gitt sitt samtykke på forhånd. Nå behandles et forslag som kan gjøre slik e-post ulovlig i Stortinget, men ennå finnes ikke et forbud mot dette.

Annonse
Uklare og mangelfulle regler

Mobyson kritiserer også for at reglene for konkurransen er uklare og mangelfulle. Blant annet står det dette på konkurransesiden: »vinnersjansene øker i takt med antall venner man tipser».

I følge Markedsføringsloven er det forbudt å sette i verk konkurranser, der vinneren kåres helt eller delvis tilfeldig for å fremme salg av varer og tjenester.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse