Annonse


GPRS – Vil vi merke forskjellen?

General Packet Radio Service (GPRS) er en oppgradering av vårt eksisterende GSM mobilnett, og et mellomtrinn på vei til tredje generasjons mobilnett, UMTS.

Når vi får UMTS (Universal Mobile Telephony System) en eller annen gang i nærheten av 2002 vil alle tjenester gå veldig mye fortere på mobiltelefonen.

Mange anser likevel GPRS som å være et minst like viktig skritt, fordi vi med denne teknologien for første gang vil være »alltid online», altså alltid tilkoblet Internett. Dette er fordi GPRS benytter seg av såkalt pakkesvitsjet datakommunikasjon, på samme måte som på Internett.

Enkelt forklart betyr dette at i stedet for at du tar opp nettkapasitet hele tiden mens du bruker waptjenester på dagens telefoner, vil du med GPRS bare bruke nettet når du sender eller mottar en »pakke» med informasjon (for eksempel når du gjør et menyvalg eller sender en mail).

Annonse
Javel, og så da?

I første omgang vil du først og fremst merke dette når du tar tak i telefonen og bestemmer deg for å bruke en waptjeneste.

Bruker du wap i dag tar det gjerne 20-30 sekunder fra du begynner å ringe opp nettet til du får logget deg på og er klar til å surfe på det mobile Internettet. Med GPRS vil denne ventetiden være en saga blott.

– Selve tiden det tar å logge seg på vil så å si forsvinne. Du vil kanskje oppleve en reaksjonstid på toppen ett sekund, sier Dominic Strowbridge i Motorola. Strowbridge har den omstendelige tittelen «Director of Motorola Applications Global Network MAGnet, Europe, Middle East and Africa (EMEA)»

Motorola har stått bak lanseringen av GPRS-nett i flere land i Europa i år, og har stor tro på at dette er et av de viktigste trinnene for å få flere til å ta i bruk mobilt Internett.

Hastigheten på dataoverføring når du bruker GPRS vil også i teorien bli høyere enn i dag, men hvorvidt vi vil merke de helt store forskjellene her er uvisst. Vi må nok vente på UMTS før reell multimedia er et faktum på mobiltelefonen.

– I begynnelsen vil vi ikke merke så mye til hastighetsøkningen, og vi vil fortsatt ha ventetider ved sending og mottak av data, som på wap i dag. Men GPRS er et meget viktig skritt i å kunne gi en stadig rikere og mer tiltrekkende opplevelse av det mobile Internett, sier Strowbridge til ITavisen.no.

Chat og tale – evige vinnere

Uansett er jo suksessen til GPRS fullstendig avhengig av at det blir utviklet nyttige tjenester som folk er interessert i å bruke.

– Tale er, og vil fremdeles være “killer ap” på mobilt Internett. Men ellers tror jeg at chat, og messaging (som blant annet SMS) vil være de helt klarte viktigste tjenestene under GPRS, og som vil appellere til folk flest, sier Strowbridge.

Det skal jo ikke mye fantasi til for å forestille seg hvor populært det for eksempel kan bli med en IRC-aktig chat-tjeneste på mobilen, hvor alle vennene dine er online hele tiden, uansett hvor de befinner seg.

Prisendring

En annen vesentlig ting å være klar over når det gjelder GPRS er at vi vil få helt nye abonnementsbetingelser. Når man alltid er påkoblet Internett kan man jo ikke ha en minuttbasert takst, som vi har med wap i dag.

Den ordningen vi vil få vil sannsynligvis innebære at vi i stedet betaler ut i fra hvor mye data vi overfører, altså hvor mye vi faktisk bruker tjenestene. En variant vil være at man betaler en fast månedsavgift, som gir deg fri bruk av Internett inntil du har overført en viss mengde data, – går du over grensen må du betale ekstra .

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse